Stichting behoudStads- en ambtsbegraafplaats Doetinchem

Van harte welkom

De Stichting stelt zich ten doel de historische algemene begraafplaatsen van Doetinchem aan de hoek Dominee van Dijkweg/Hofstraat (Stadsbegraafplaats) en hoek Doctor Huber Noodtstraat/Kennedylaan (Ambtsbegraafplaats) te Doetinchem te behouden

Zij wil dit bereiken door:

  • het restaureren van oude grafmonumenten,
  • zoveel mogelijk terugbrengen van de historische aanleg,
  • het verrichten van archiefonderzoek,
  • het bevorderen van kennis omtrent deze begraafplaatsen en degene die er begraven liggen.


Sponsor: