Stichting

Wat doet de Stichting

  • Inventarisatie van de graven
  • Documentatie van alles wat met de begraafplaats verband houdt
  • Conservering en restauratie van graven en ornamenten
  • Groenonderhoud op de begraafplaats
  • Onderzoek naar nabestaanden
  • Publiceren nieuwsbrief
  • Verzorgen Open Monumenten dag.
  • Werven van fondsen, subsidies, legaten, donaties, erfenissen en andere financiële middelen om de doelstellingen te realiseren
  • Rondleiden groepen/scholen
  • Lichtjes actie rond 1 november.