Financiële verantwoording 2017

Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem.

RSIN 8173.03.479

Postadres: Holterweg 62,7001 EM Doetinchem.

De Stichting stelt zich ten doel de Stads- en Ambtbegraafplaats te Doetinchem te behouden en waarnodig te herstellen.

In 2017 zijn we verder gegaan met het restauratieplan en zijn weer een aantal graven hersteld. Dit werd mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de gemeente Doetinchem . Ook werd nog een laatste betaling gedaan voor de uitgave van het jubileumboek 2016 aan de drukker.

Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

 2017

 Omschrijving Uitgaven Inkomsten
actie € 1.546,55 € 1.520,00
automatisering € 234,74
bankkosten € 130,55
bestuurskosten € 358,44
kosten boek € 4.286,94 € 237,69
donateurs € 410,00
gemeente € 6.000,00
giften € 242,00
jubileum € 33,80
kruispost € 7.225,00 € 12.190,00
materiaalkosten € 150,76
onderhoud € 6.912,74
Saldo rekening
1-1-2017 € 350,88
31-12-2017 €   71,50
Saldo spaarrekening
1-1-2017 €13.371,12
31-12-2017 € 8.366,30