AVG

Stichting behoud Stads- en Ambtbegraafplaats Doetinchem Privacy beleid van St. Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem. Deze verklaring is van de stichting behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem, vestigingsadres; Bastinglaan 66, 7006 EL Doetinchem, hierna te noemen; St. beh. Stads- en Ambtsbegraafplaats.

St. beh. Stads- en Ambtsbegraafplaats is mede verantwoordelijk voor de verwerking van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, op de website of op een andere manier. Wij nemen uw persoonlijke gegevens serieus en daarom hebben wij een privacy-beleid opgesteld, om u te kunnen informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte (persoons)gegevens en hoe wij deze beschermen. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt St. beh. Stads- en Ambtsbegraafplaats?

– Voor- en achternaam, voorletters, roepnaam, geslacht – Geboorteplaats en -datum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Ingangsdatum in dienst – Bankrekeningnummer – Een administratienummer – Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst zoals bijvoorbeeld; foto materiaal.

Wettelijke grondslag

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke toeslagen zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak. Verwerkingsdoelen: De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: het toezenden van een nieuwsbrief, informatie delen onder de vrienden/donateurs in verband met de uitvoering van een overeenkomst, PR-doeleinden, aan derden (ten behoeve van verzekering), wettelijke verplichting.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de wet.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris of info@stadsenambtsbegraafplaats.nl.

2 Geen foutloze organisatie

Wij doen er alles aan om het privacy-beleid correct uit te voeren en waar nodig, onmiddellijk bij te sturen. Wij zijn geen foutloze organisatie en garanderen geen foutloze uitvoering van ons beleid. Het is altijd mogelijk dat er iets aan onze aandacht ontsnapt, ondanks de genomen maatregelen en ingebouwde zekerheid. Alle opmerkingen en suggesties om onze service en beleid te verbeteren zijn van harte welkom.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonlijke gegevens per post sturen naar ons adres of per email naar info@stadsenambtsbegraafplaats.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactgegevens: Secretariaat; Holterweg 62, 7001 EM Doetinchem

http://www.stadsenambtsbegraafplaats.nl
info@stadsenambtsbegraafplaats.nl
Versie1, februari 2023