Financiële verantwoording 2018

Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats.

Rekening 2018

Saldo 1-1-2018 € 71,05
Uitgaven Inkomsten
actie  € 1.420,05 € 3.160,42
automatisering  € 174,24
bankkosten  € 120,34
bestuurskosten  € 371,35 € 64,74
donateurs € 450,00
gemeente € 6.000,00
gift € 251,25
kruispost  € 8.500,00 € 12.745,00
materiaalkosten  € 169,25
onderhoud  € 11.458,00
saldo 31-12-2018  € 529,23