Financiële verantwoording 2016

Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem.

RSIN 8173.03.479

Postadres: Holterweg 62,7001 EM Doetinchem.

De Stichting stelt zich ten doel de Stads- en Ambtbegraafplaats te Doetinchem te behouden en

waar nodig te herstellen.

In 2016 vierden wij ons 10 jarig bestaan en dit werd door tal van activiteiten omkleed. Vandaar  dat de inkomsten en uitgaven in dit jaar zo verschillen van andere jaren. Het uitgeven van een historisch naslagwerk, door de Stichting, werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Doetinchem, sponsoren en door giften.

Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

2016

Omschrijving Uitgaven Inkomsten
bestuur € 2.080,71
bankkosten € 117,00
representatie € 14,50
donateurs € 490,08
acties € 130,84 € 292,51
onderhoud € 521,92
subsidie € 6.000,00
gemeente € 2.427,79
jubileum € 7.925,00 € 12.484,00
giften € 4.350,00
herstel € 6.067,00
verkoop € 52,00 € 420,10
kruispost € 25.084,00 € 15.267,00
Saldo rekening .
1-1-2016 € 612,37
31-12-2016 € 350,88
Saldo spaarrekening
1-1-2016 € 3.500,00
31-12-2016 € 13.317,12