Vrijwilligers gevraagd

In november 2006 is opgericht
de “Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem”
welke het behoud en zonodig de restauratie/conservering van deze begraafplaatsen nastreeft. De Stadsbegraafplaats ligt op de hoek ds.van Dijkweg/Hofstraat, de Ambtsbegraafplaats bevindt zich aan de Kennedylaan, hoek dr.Huber Noodtstraat. De achterliggende periode heeft verval te zien gegeven van wat een niet meer in gebruik zijnde begraafplaats kan en moet zijn: een rustige groene plek waar men even op adem kan komen en waar Doetinchem de soms zeer vooraanstaande stadgenoten uit het verleden letterlijk ‘de ruimte geeft’ die zij verdiend hebben. Naast kostbaar ambachtelijk vakwerk is er doorlopend grote behoefte aan incidentele ondersteuning door vrijwilligers/sters, opdat de aanblik verzorgd overkomt en niet langer doelwit van verwaarlozing en vervuiling vormt.

Wij willen snel zichtbare resultaten boeken door te werken in een kleine groep, met medewerking van een vakman en begeleid door een lekker kopje koffie.
Werken in een kleine groep is gezellig en…..vele handen maken licht werk!

Werkzaamheden:

  1. Inrichting van, en onderhoud aan omheiningen (schuren en schilderen).
  2. Onderhoud aan hekwerken rond individuele grafmonumenten (idem).
  3. Onderhoud aan grafmonumenten (leesbaar maken van inscripties en recht leggen van grafstenen.
  4. Onderhoud van het groen (wieden, snoeien, opruimen van hout en blad, enz.) en paden.


Wanneer:

In principe werken wij op bepaalde zaterdagen tussen 10 en 12 uur, maar bel even van tevoren (zie onderaan). Tussendoor mag en kan ook!

Aan wie wordt gedacht?

  • aan- en omwonenden van beide begraafplaatsen, want zij hebben immers het grootste belang bij een fraaie, rustieke omgeving.
  • ieder ander, die sympathie heeft voor de doelstelling van de stichting.


VOELT U ZICH AANGESPROKEN OF HEEFT U GEWOON ZIN OM AF EN TOE OP EEN 1e of 3e ZATERDAGMORGEN TE WERKEN IN EEN GROENE OMGEVING?

Stuur dan een email naar info@stadsenambtsbegraafplaats.nl


KUNNEN WIJ OP U REKENEN?