Jaarverslag 2021

Inleiding
In het jaar 2021 zijn wederom diverse plannen bijgesteld door de covid-19 pandemie.
Toch hebben we waar dit kon veel lopende zaken kunnen realiseren

Bestuur
Het bestuur heeft 8 keer vergaderd. Vanwege de covid-19 pandemie en de gestelde
voorwaarden en beperkingen was dit 5 keer een online vergadering.
De overige keren zijn wij gastvrij ontvangen door het Stadsmuseum Doetinchem.
Het bestuur is eind 2021 als volgt samengesteld:
Wim Maatman voorzitter
André van de Burgt secretaris
Wouter Koop penningmeester
Gerhard Tijman coördinator vrijwilligers
Mark Havers bestuurslid
Vrijwilligers en andere hulp.
1. Zonder de kleine maar selecte groep vrijwilligers zou de Stichting niet kunnen
bestaan. Regelmatig zijn zij te vinden op de Ambtsbegraafplaats en de
Stadsbegraafplaats om deze te onderhouden. We hebben twee nieuwe vrijwilligers
kunnen verwelkomen om ons te helpen bij het onderhoud;
– Pien Tomassen en
– Willem Drent.
2. Dit jaar was er geen noodzaak om andere hulp in te schakelen.
Onze donateurs.
Door de covid-19 pandemie zijn alle contacten, ook met onze donateurs, op afstand. Wij
hebben de donateurs digitaal of per post, een Kerst-, Nieuwjaarsgroet gezonden.
De Ambtsbegraafplaats.
– Het laatste deel van het restauratieplan uit 2014 is in dit jaar afgerond, mede door een
aanvullende subsidie van gD en het Prins Bernhard Cultuur Fonds.
– Er is nieuwe aanplant gerealiseerd door een aannemer in opdracht van Buha. Nieuwe
Douglas dennen zijn geplant en voor vervanging voor de ca. 20 fijnsparren is gezorgd.
Ook zijn 100 meidoornstekken door Buha ter beschikking gesteld, zodat wij de
meidoornhaag kunnen herstellen.
– Veel graven zijn voorzien van worteldoek en grind, de banden zijn recht gelegd.
– Het groot groen onderhoud wordt uitgevoerd door Buha en het klein onderhoud door
onze vrijwilligers.
De Stadsbegraafplaats.
Op de Stadsbegraafplaats vond regelmatig groot groen onderhoud plaats door Buha en
klein onderhoud door onze vrijwilligers.
gD/Buha.
-Op 16 maart is er een online-overleg geweest mevr. Gerdien Dutman (gD) en mevr.
Charlotte van den Berg (Buha). Hierbij is afgesproken om een gezamenlijk beheerplan op
basis van het rapport ‘Leidraad beplanting’ van FGC en het rapport Leon Bok van het
bureau Funeraire Adviezen op te stellen.
Het vervolggesprek in december 2021 werd door omstandigheden uitgesteld. In het
voorjaar van 2022 zijn nieuwe gesprekken gepland.
Op gezette tijden is er overleg geweest met Charlotte van den Berg, de wijkbeheerder
Buha, onze directe contactpersoon voor het onderhoud van de begraafplaatsen.
2
Onze waardering en dank voor de goede samenwerking in 2021 met de mensen van de
gemeente Doetinchem en de Buha.
Evenement
Van 29 oktober tot en met 2 november heeft onze stichting het evenement Dia de los
Muertos georganiseerd ter gelegenheid van ons vijftien jarig bestaan.
Dat jubileum hebben we gevierd – gezien de periode van Allerheiligen, Allerzielen en
Halloween – met een knipoog naar het Mexicaanse Dia de los Muertos. Daar leeft de
gedachte dat wanneer je aan iemand denkt die er niet meer is, deze voortleeft in je hart.
In ruimer verband geldt dit ook voor onze missie op de twee oude begraafplaatsen in
onze stad, die we in goede samenwerking met de gemeente en BUHA onderhouden.
Op de Ambtsbegraafplaats was o.a. het graf van baron van Diest versierd, in de stad
konden kinderen zich laten schminken, meelopen met de Halloween optocht en cupcakes
bakken en versieren bij Gaabs. Hans-Peter Helder van Toro Vormgeving heeft in het
Borghuis een altaar ingericht en de Ambtsbegraafplaats verder aangekleed.
-Zaterdagavond stak buurtbewoner gedeputeerde Peter Drenth in het bijzijn van
buurtkinderen en hun ouders het eerste herinneringskaarsje aan. Daarna werden de
kaarsen, beschikbaar gesteld door Aalderink Uitvaart, over de begraafplaats verdeeld.
De kaarsen bleven branden tot en met woensdagmorgen 3 november.
Er was veel belangstelling van de pers en de (buurt)bewoners uit Doetinchem en er
waren vele lovende reacties. Wij danken het Naoberfonds, het Fonds gemeente
Spaarbank Doetinchem, Aalderink Uitvaart, het Borghuis, Gaabs en de gemeente
Doetinchem voor hun sponsoring, subsidie en ondersteuning bij dit project.
PR, Publiciteit en Communicatie.
– In samenwerking met de gD en Buha wordt er gewerkt aan het herstel van de
beplanting op de begraafplaatsen. De Stichting wil het karakter van een 19e eeuwse
begraafplaats terug laten komen.
– In mei 2021 is Nieuwsbrief nummer 12 uitgegeven.
– Van het Rabo ClubSupport is wederom een donatie van € 100,- ontvangen.
– Op 7 november heeft het bestuur een collegiaal bezoek gebracht aan begraafplaats ’t
Oale Karkhof (1829) in Hellendoorn. We zijn daar hartelijk ontvangen, hebben een
uitgebreide rondleiding gehad en ideeën uitgewisseld.
Doetinchem, maart 2022.
André van de Burgt, secretaris.