financiële verantwoording 2019

Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats.

Rekening 2019 Stichting Stad en Ambtsbegraafplaats Doetinchem.

 

Saldo 1-1-2019 € 529,23
Uitgaven Inkomsten
actie € 449,05
automatisering  € 90,75
bankkosten  € 119,38
bestuurskosten  € 87,14
onderzoekskosten  € 1.936,00
donateurs € 525,00
gemeente € 6.000,00
bijdrage gemeente € 1.936,00
gift € 10,00
kruispost € 7.936,00 € 7.936,00
materiaalkosten € 400,00
onderhoud € 6.123,21
saldo 31-12-2019 € 692,80

 

Saldo rekening
01-01-2019 € 529,23
31-12-2019 € 692,80
Saldo spaarrekening
01-01-2019 € 4.124,47
31-12-2019 € 4.124,47