Bernard Johan van Zadelhoff           1868-1918      (familiegraf “De Huet”)            Ambt

-Coops            p. –                              Vak i nr. 44.

-Gijsbers         p. 202                         vindplaats van de grafsteen; helemaal rechts achter.

 

Waarschijnlijk liggen hier begraven;

Bernard Johan van Zadelhoff, zijn echtgenote Jansje Wall en hun dochtertje Ali.

 

Bernard werd geboren in IJzevoorde op 28 april 1868 en overleed in Arnhem op 9 mei 1918.

Zijn vader was; Albert van Zadelhoff (1833-1914) hij was landbouwer

Zijn moeder was; Aaltje Weenink (1834-1910) zij was landbouwster

 

Op 26 april 1897 trouwt hij in Ambt Doetinchem met;

Jansje Wall, geboren in IJzevoorde op 2 augustus 1863 en overleden in Doetinchem op 13 februari 1947.

Haar vader was; Victor Christiaan Wilhelm Wall.

Haar moeder was: Berendina Mellink.

 

van boerderij De Huet aan de Belderstraat in Doetinchem. De boerderij was bepalend voor de naam van de wijk

Bernard was landbouwer en gemeenteraadslid van gemeente Ambt Doetinchem

 

Zij kregen kinderen;

  1. Albert Wilhelm 1898-1976 Ambt-Zelhem

Hij trouwt op 7 april 1927 in Steenderen met;                     (Albert is dan koopman)

Johanna Christina Pennekamp 25 jaar          1901-1994                  Steenderen-Zelhem

 

  1. Wilhelm 1900-1961 Ambt-Alkmaar

Hij trouwt op 2 augustus 1928 in Hummelo en Keppel met

Maria Catharina Ederveen 30 jaar, landbouwster van beroep 1898-  (Wilhelm is dan landbouwer)

 

  1. Ali 1903-1908             IJzevoorde-Dichteren

(overleden ten gevolge van een noodlottig ongeval)

 

  1. Bernard Johan 1905-1965 Dichteren-Zelhem

Hij trouwt op 10 juli 1929 in Doetinchem met

Elsje Pennekamp (zijn schoonzus)                1906-1993                  Steenderen-Doetinchem

(zij liggen begraven op de begraafplaats aan de Loolaan te Doetinchem)

 

De naam ‘de Huet is zeer oud; notariële stukken vermelden op 17 januari 1413; “de maat bij de Huete” in Dichteren en op 17 januari 1434 “dat huijs ende hofstat mit den bongarde die Huete”.

Bernard sr. en Jansje waren de voormalige bewoners van de pachtboerderij ‘De Huet’ aan de Belderstraat in Doetinchem. De boerderij was bepalend voor de naam van de wijk en was gelegen nabij het huidige winkelcentrum ‘De Bongerd’.

De kapitale boerderij was tot 1911 eigendom van Jhr. Mr. Hendrik Adolf Steengracht van Duivenvoorde¹) te Den Haag. Hij was tevens eigenaar van landgoederen in de heerlijkheid Wehl en op het landgoed ‘De Slangenburg’.

De financiële situatie van Steengracht was dusdanig slecht, dat de boerderij ‘De Huet’, grootte 51.26.40 ha, op 7 oktober 1911 is overgeschreven op naam van de toenmalige pachter Bernard Johan van Zadelhoff voor een bedrag van ƒ 34.560,-.

 

Bernard Johan wordt,  volgens de Graafschap-Bode van 16-7-1915, gekozen  als vertegenwoordiger in de raad van de gemeente Ambt Doetinchem.

 

Na de dood van Bernard sr. in 1918, zette zijn weduwe Jansje Wall het boerenbedrijf voort.

 

Na zijn huwelijk met Elsje Pennekamp in 1929 neemt Bernard Johan (de jongste zoon) het bedrijf over en hij heeft het bedrijf voorgezet tot 9 april 1959.

De gemeente Doetinchem heeft de boerderij in 1959 gekocht voor een bedrag van

ƒ 122.585,-.

 

Hierna wordt de Huet verpacht door de gemeente aan Meeuwis de Putter voor zes jaren.

Hij overleed op 23 februari 1965 en de pachtovereenkomst ging toen over op zijn jongste zoon, Jacobus de Putter.

Pas in juni 1967 verliet hij de boerderij om met zijn gezin en moeder te verhuizen naar Zoelen in de Betuwe.

De boomgaard, werd van 1968 tot 1970 nog verpacht aan Hoechst-Holland N.V., afdeling Agrarische chemicaliën te Amsterdam, die er bepaalde proeven op het gebied van de bestrijding van insecten nam.

 

Voor de ontwikkeling van de wijk de Huet is de boerderij na 1967 gesloopt.

 

 

¹) Van Steengracht was grootgrondbezitter en bezat in de heerlijkheid Wehl en de Slangenburg stukken grond en boerderijen. Verder in Ambt ‘De Vinkenborg’ aan de Varsseveldseweg (26.63.01 ha), De inmiddels afgebroken boerderij ‘De Linzebos’ aan de Kievitlaan (51.70.35 ha), de verdwenen boerderij ‘Den Groote Holten’ aan de Rembrandtweg (17.99.77 ha) en de thans (1979) tot woonhuis omgebouwde boierderij ‘De Kleine Holten’ (8.63.47 ha.) bij het voetbalstadion in de Vijverberg.

Deze 5 boerderijen werden op 15 september 1911 ten overstaan van notaris Mr. J.J. Gorkom te Doetinchem ingezet en veertien dagen later afgemijnd.

De totale opbrengst van alle boerderijen bedroeg ƒ 150.636,-.

De overlevering wil, dat de eigenaar van de boerderijen financieel dermate aan de grond zat, dat hij zijn rentmeester Gerhard Wessel Semmelink (ook begraven op Ambt) niet meer kon uitbetalen en daarom tot verkoop was gedwongen.

 

 

Bronnen; Drs. W.J.P. Coops: ‘Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem 1829-2011’. Sylvia Gijsbers: ‘Stad en Ambt, Stadsbegraafplaats 1829-1893, Ambtsbegraafplaats 1829-1967’; G.J.B. Stork; Kronyck nr. 14 van 1979. Ecal. Gelders Archief, diverse aktes. Interview met weduwe Jan Zadelhoff (Jan van Huet), mevr. Gerrie Hendriks 2021, door Mark Havers.