De Stadsbegraafplaats, het verhaal

Bij Koninklijk Besluit werd om vanaf 1 januari 1829 verboden, te begraven binnen de kom van steden en dorpen met meer den 1000 inwoners. De gemeente Stad Doetinchem moest een begraafplaats aanleggen.
De begraafplaats ligt op de hoek van de Ds. Van Dijkweg en de Hofstraat.

De begraafplaats werd meteen in 1829 in gebruik genomen.
Bij de bombardementen van maart 1945 is het gemeentearchief grotendeels verloren gegaan. Hierdoor is er geen documentatie meer over de periode van 1829 tot en met de sluiting in 1893, alleen de stenen spreken voor zich.

Op deze begraafplaats liggen vele grafstenen naast elkaar, net zoals vroeger in de kerk. Ook ziet men vele graven van ‘belangrijke’ mensen zoals bestuurders en militairen.

Op het eind van de 19e eeuw raakte de begraafplaats vol en werd aan de Loolaan een nieuwe begraafplaats aangelegd. Per 1 januari 1893 werd de Stadsbegraafplaats gesloten.

Aanvankelijk werden de graven redelijk onderhouden. Doch langzamerhand raakte de begraafplaats in verval. Vandalisme –is van alle tijden- en hier heeft de begraafplaats onder te lijden gehad.

Na veel aandringen werd de Stadsbegraafplaats in 2005 gemeentelijk monument. Samen met de in 2006 opgerichte particuliere Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats is de begraafplaats opgeknapt.