Gerrit Jan Chevalking                        1837-1920                  Ambt

-Coops            p. –                              Vak i grafnummer 33

-Gijsbers         p. 116                         vindplaats van de grafsteen rechts achterin.

 

Gerrit wordt geboren op 25 mei 1837 in de gemeente Ambt Doetinchem en overlijdt op

11 april 1920 in IJzevoorde (Slangenburg), de gemeente Ambt Doetinchem, hij is dan 83, Gerrit is boswachter en landbouwer.

Zijn vader was; Garrit Jan Chevalking¹)                     (1811-1869)

Zijn moeder was; Aleida Vennink                             (1811-1877)

Gerrit Jan is dus naar zijn vader vernoemd.

 

Hij trouwt op 3 november 1866 in de gemeente Ambt Doetinchem met;

Aleijda Wentink geboren op 4 juli 1843 in de gemeente Ambt Doetinchem en zij overlijdt op 5 april 1917 in Doetinchem.

Haar vader was; Hendrik Jan Wentink.                    (1786-1870)    Zelhem-Ambt

Haar moeder was; Theodora (Derksen) Zeevalking. (1804-1870)    Varsseveld-?

 

Zij kregen 11 kinderen;

 1. Aleijda Johanna 12-2-1867 – 17-9-1896 Ambt-IJzevoorde

X 15 november 1889 in Ambt Doetinchem met Hendrik Enserink, hij is landbouwer.

 

 1. Gerrit Jan 1869 – 1870? overlijdt na 3 maanden. Ambt-Ambt

 

 1. Gerrit Jan 1871 of 1872? Ambt-Ambt

X 23 april 1897 in Ambt Doetinchem met Johanna Aleida Hommelink (1875- )

 

 1. Hendrik 19-1-1875 – 1938                   Ambt–

X 12 december 1913 in Doetinchem met Grada Aleida Chevalking ( – )

Hij was landbouwer.

Kinderen;

Gerrit Jan                               1914-1916

Gerrit Jan                               1917-1917

 

 1. Derk Jan 1877-1920 Ambt-Westendorp

X 23 november 1914 in Ambt Doetinchem met Johanna Wilhelmina Veldhorst (1887 – )

Derk Jan is dan smid.

 

 1. Johanna Christina 1878-1878 overlijdt na 7 maanden. Ambt-Ambt

 

 1. Johanna Christina 16-4-1879 of 1878?–  overlijdt na 7 maanden Ambt-Ambt

 

 1. Johan²) 1880 – 1958

X 18 mei 1905 in Zelhem met Netta van Til (1879-1958)     Zelhem-Doetinchem

Johan is brood- en banketbakker.

 

 

 1. Harmina 1884-1884 overlijdt na 9 maanden Ambt-Ambt

 

 1. Bernard 1887 – Ambt-

X 8 november 1912 in IJzevoorde met Christina Masselink. ( 1886- )

Bernard is dan landbouwer.

 

 1. Albertus 1892 – Ambt-

 

Gerrit Jan Chevalking ³)(1837-1920) is van beroep landbouwer, die in IJzevoorde (gem. Ambt Doetinchem) woonde. Als hij 29 jaar is trouwt hij met de 23 jarige Aleida Wennink. Het huwelijk vindt plaats op 3 november 1866. Totaal kregen zij 11 kinderen, waarvan er vier nog geen jaar worden en de oudste, Alijda heel jong op 29 jarige leeftijd overlijdt.

 

Het verhaal van Marchel.

‘Het is niet het hele verhaal, dat ik weet te vertellen. Het is niet het hele verhaal, want de naam Chevalking komt twee keer voor op de lijst van begravenen van de Ambtsbegraafplaats Doetinchem: Jan en Gerrit Jan. Waren het broers? Ik weet het niet, wel weet ik dat Gerrit Jan Chevalking, getrouwd geweest met Aleida Wentink, mijn overgrootvader is. Gerrit Jan wordt geboren op 25 mei 1837, hij overlijdt op 11 april 1920. Aleida ziet op 4 juli 1843 het levenslicht, zij sterft op 5 april 1917.

‘’Gerrit Jan was als het ware de planter van onze stamboom’’, wordt geschreven bij gelegenheid van een grootse familiereünie op 8 mei 1982. Gerrit Jan is boswachter op de Slangenburg.

Johan, een van de zoons van Gerrit Jan wordt banketbakker in de Heezenstraat in Doetinchem. Hij trouwt met Netta van Til en zij krijgen acht kinderen, waarvan er een op heel jonge leeftijd overlijdt. De zeven kinderen van Johan en Netta (zes jongens en een meisje) blijven in Doetinchem, op één na: Arnold, mijn vader. Hij verhuist als hij trouwt naar Westendorp in de voormalige gemeente Wisch. Mijn vader wordt bakker, zijn broer Jo zet samen met zijn vrouw Gerda Nieuwenhuis de banketbakkerij aan de Heezenstraat voort. De anderen werken bij drukkerij Misset, bij de post, als timmerman, verkoopster en in het eigen aannemersbedrijf.

De achterkleinkinderen van Gerrit Jan en Aleida werkten in het onderwijs, bij de post, bij de krant, bij de gemeente, in het aannemersbedrijf van hun vader en zijn inmiddels bijna allemaal gepensioneerd. En de achterachterkleinkinderen? Ook zij hebben hun vleugels uitgeslagen en leven hun leven net als Gerrit Jan en Aleida ooit hebben gedaan.

En terwijl ik dit allemaal zo opschrijf naar aanleiding van de oproep van de Ambtsbegraafplaats en het Stadsmuseum Doetinchem, denk ik aan mijn achternaam: Chevalking, de naam die al mijn neven en nichten ook dragen. Het is een mooie achternaam, ik heb er niks voor hoeven doen, maar ik ben er trots op.

Doetinchem, 6 december 2021’.

 

 

¹)De ouders van Gerrit Jan zijn Garrit Jan Chevalking (1811-1869) en Aleida Veenink (1811-1877). Garrit Jan wordt op 11 september 1811 in Ruurlo geboren. Hij trouwt in 1836 met Aleida, bij zijn dan 25 jaar. Aleida komt uit Varsseveld, maar ze gaan in IJzevoorde wonen. Garret Jan is degene, die voor het eerst met een “Ch” geschreven wordt. Zijn broers en zusters heetten Zeevalking/Zevalking. Dit is te wijten aan een schrijffout bij de inschrijving in het bevolkingsregister. Garrit Jan was kleermaker van beroep in IJzevoorde. Dat was in die tijd een ambachtelijk beroep, waarbij met naald en draad gewerkt werd.

Tot het midden van de 19e eeuw kon een kleermaker redelijk zijn brood verdienen. Met komst van de machinale kledingmakerij werd zijn positie aangetast en verslechterde het inkomen en de arbeidsomstandigheden. Tot in het midden van de 19e eeuw zijn naald en draad, schaar en meetlint de belangrijkste instrumenten waar kleren mee werden vervaardigd.

 

 

²)Johan Chevalking is banketbakker, die zijn winkel en bakkerij had in de Korte Heezenstraat in Doetinchem. Hij was getrouwd met Netta van Til (1879-1958). Zij is een geboren Zelhemse

 

³)De achternaam “Chevalking” komt niet van een samenstelling van het Franse ‘Cheval” en het Engelse “King“ en dus “paardenkoning” maar is een schrijffout bij het inschrijven in het geboorteregister van “Zevalking”. Het achtervoegsel –ing of –ink zie je veel bij achternamen, zeker in de Achterhoek. Het –ink wil zoveel zeggen als ‘behorende tot’, en wel behoren tot die en die boerderij, familie, nederzetting of bezitting.

En ja, in Zelhem is er nog een boerderij met de naam ‘Zeevalking’ maar of die iets met deze familie van doen heeft, dient nog te worden uitgezocht.

 

Bronnen; Drs. W.J.P. Coops: ‘Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem 1829-2011’. Sylvia Gijsbers: ‘Stad en Ambt, Stadsbegraafplaats 1829-1893, Ambtsbegraafplaats 1829-1967’.Marchel Chevalking; Geschiedenis familie Chevalking. Blog Manon Swiers, Stamboom Chevalking februari 2020. Gelders Archief. Diverse aktes.

www.spijkertegels.nl/beroepen/kleermakers  Manon van Reine; ‘Over het ontstaan van de naam Chevalking, februari 2020’.