Gerrit Jan Muller                   1848-1937                                          Ambt

-Coops            p. –                                          vak i nr. 41

-Gijsbers         p. 166                                     voorbij het baarhuisje rechts achter.

 

Opschrift van de grafsteen:

“Hier rusten G.J. Muller en M.W.J. Muller-Busch. Jezus uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart Gez. 130:6”.

 

Gerrit Jan wordt geboren op 24 mei 1848 in Rheden.

Hij overlijdt op 11 augustus 1937 in Doetinchem.

Zijn vader was Hendrik David Mulder¹) (1800-1883). Bij zijn huwelijk op 29 december 1827 is aangegeven dat hij ‘schoenmakersknegt’ was.

Zijn moeder was Johanna Alberdina Zweers (1802-1874). Zij was bij haar huwelijk naaister.

 

Op 4 november 1874 trouwt Gerrit Jan in Rhenen met

Maria Wilhelmina Johanna Busch. Zij werd geboren op 2 juni 1845 in Wertherbruch (Wesel) (D).

Zij overlijdt op 25 juni 1914 in Ambt Doetinchem.

Haar vader was ?

Haar moeder was Elisabeth Jons, geboren Busch (1812-1846)

 

Gerrit Jan ging naar Duitsland en heeft toen zijn toekomstige vrouw Maria Busch leren kennen in een weeshuis in Duitsland. De vader van Maria nam de benen en haar moeder heeft zelfmoord gepleegd toen Maria 1 jaar oud was.

Van 4 augustus 1873 tot 29 oktober 1874 werkte Maria Busch als dienstbode in Rotterdam.

 

Gerrit Jan en Maria krijgen 11 kinderen tussen 1875 en 1891.

 1. Hendrik David²) 1875-1954      Rhenen-Doetinchem

X Aaltjen Berendsen                                      1878-1950                  -Doetinchem

(zoon Jan (1911-1992) heeft als bode gewerkt op het gemeentehuis in Doetinchem)

 1. Johannes Christoffel 1877-1957      Rhenen-

X Maria Rijnink                                              1887-1965

 1. Gerrit Jan 1878-1947      Rhenen-Doetinchem

Ongehuwd gebleven

 1. Marinus Albertus 1880-1931

X Johanna Frederika Jansen                          1878-1965

(zoon Bertus (1907-1982) is later gaan werken bij Uitgeverij Misset voor de bladen uit de bakkerswereld)

 1. Maria Hendrika 1881-1973                  -Doetinchem

Ongehuwd gebleven. Is lang bij de Darbysten geweest⁴)

 1. Jan 1883-1948

X Theodora Hukker                                       1884-1927

 1. Johanna Alberdina 1884-1885      (4 maanden oud overleden)
 2. Johanna Alberdina 1886-1982

X Johan Rosier                                               1882-1954

(zijn woonden in Gendringen en hadden een drogisterij annex bakkerij en waren Darbysten)⁴)

 1. Willem 1887-1958

X Helena Johanna Mebelder                         1888-1959      Halderen (D)-

 1. Marinus 1889-1964

X Dina Hermina Wennink                              1889-1916

en

X Harmiena Geertruida Luesink                    1886-1972

(Marinus woonde op ’t Geutje, een boerderij in Gaanderen, genoemd naar een slootje, dat er vlak bij liep naar de Bielheimerbeek. De boerderij is nog in het bezit van de familie).

 1. Antonie 1891-1956

X Pieternella Antonia Maria Nathalia van den Perel 1897-1995

 

Het leven van Gerrit Jan en Maria

Gerrit Jan was landbouwer en woonde met zijn gezin op een pachtboerderij op het landgoed Middachten tussen Ellecom en De Steeg/Rheden, aan de Middachter Allee. Toen zij daar woonden heette het stukje bos achter de boerderij “ ’t Mulders Bösken”(Mullers bosje).

De boerderij bestaat nog, het is de rechter boerderij met de zijgevel naar de weg.

 

Op 20 november 1893 vertrekt het gezin naar de boerderij “De Balen”³) aan de Loenhorsterweg in Hummelo.

 

Boeren op deze boerderij wordt geen succes en op 13 januari 1900 verhuist het gezin naar de pachtboerderij “Hols”³) op het landgoed de Slangenburg, gemeente Ambt Doetinchem.

Ook deze boerderij is nog steeds in bedrijf en te vinden aan Loordijk op het landgoed Slangenburg, Doetinchem.

 

Na de dood van Maria Busch in 1914 blijft Gerrit nog enkele jaren wonen op deze boerderij.

 

Op 25 maart 1921 verhuizen Gerrit Jan, tante Marie (Maria Hendrika) en Oom Jan naar een kleine boerderij  “Oliemolen” aan de Rozengaardseweg in Doetinchem.

Deze boerderij bestaat niet meer.

 

Gerrit Jan is dan al 72 jaar en de laatste jaren van zijn leven bijna blind. Hij zat met zijn voeten in de oven van het fornuis om ze warm te houden.

Hij stopte zelf zijn pijp, vaak stak kleinzoon Gerrit Jan uit Gaanderen hem dan aan.

 

De geloofsovertuiging van de familie

Gerrit Jan was oorspronkelijk een Darbyst⁴). Bij hun huwelijk zijn ze ingeschreven bij de Nederlands Hervormde kerk.

 

¹)De eerste vermelding die gevonden is door Eline en Roland Muller is die van Johannes Christoffel (1757-1815), bij de geboorte en doop is ingeschreven onder de naam Mulder. Opvallend is dat hij in de Overlijdensacte voorkomt als Muller.

 

²)Hendrik David (H.D.) Muller, geboren te Rhenen op 18 september 1875 was landbouwer en bekend als ‘boer Muller van Ruimzicht’ en lid van de CDU. Hij werd benoemd tot lid van de raad der gemeente Stad-Doetinchem op 3 februari 1919, van deze datum tot 1 januari 1920 wethouder van Stad-Doetinchem. Van 1 januari 1920 tot 5 september 1939 lid  van de raad van Doetinchem, op laatst genoemde datum benoemd tot wethouder tot 1 september 1941 en van april 1945 tot 22 juli 1946 waarnemende burgemeester van Doetinchem. Daarna raadslid tot 10 december 1948. Naar hem is de Mullerstraat genoemd en deze loopt deels over de terreinen, die vroeger behoorden tot de boerderij ‘Ruimzicht’.

 

³)De Luchtoorlog

Weer had de luchtoorlog zijn tol geëist. Nadat in de nacht van 1 op 2 oktober 1942 een Engelse bommenwerper was neergestort bij boerderij “De Balen” waarbij de 5 koppige bemanning om het leven kwam was dit de 2e schokkende gebeurtenis voor het dorp Hummelo. Helaas zou het niet bij 2 keer blijven. Neerstortende vliegtuigen, beschietingen, bombardementen etc. eisten een hoge tol onder de Nederlandse bevolking en Geallieerd en Duitse luchtmachtpersoneel. Duizenden burgers kwamen om evenals duizenden piloten, schutters, navigators, bommenrichters, en boordwerktuigkundigen in de vliegtuigen. De luchtoorlog boven ons land was één van de bloedigste aspecten van de 2e Wereldoorlog.

 

 

Wellingtons

 

³) Ook deze boerderij bestaat nog steeds en staat aan Loordijk op hert landgoed Slangenburg. Bekend is deze plek ook van ‘De Reuzen van Hols’ een viertal solitaire zomereiken die al enkele honderden jaren oud zijn.

 

⁴)De Vergadering van Gelovigen,-soms ook darbisten genoemd-  een protestantse sekte in Engeland, mede door de predikant John Nelson Darby (1800-1882) gesticht. Hij was een Engelse theoloog; trad uit de kerk omdat hij meende dat de ware kerk onzichtbaar is en bestreed daarom alle georganiseerde kerkelijkheid. De Darbysten kennen geen geloofsbelijdenis, maar zijn door geestverwantschap verbonden; ieder die zich daartoe geroepen voelt, kan spreken. De Darbysten zijn gekant tegen de staat en vervullen daarom geen openbare ambten.

 

 

Bronnen: Drs. W.J.P. Coops: ‘Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem 1829-2011’. Sylvia Gijsbers: ‘Stad en Ambt, Stadsbegraafplaats 1829-1893, Ambtsbegraafplaats 1829-1967’. Karl Lusink: 14 Juli 1942: Een rampnacht voor Hummelo. Eline Muller en Roland Muller; ‘250 jaar Mullers, oktober 2002.A.K. Kisman; Straatnamen in Doetinchem in Woord en Beeld’.