Herman Klumper                               1849-1932                              Ambt

-Coops            p. –                  Vak i graf 10

-Gijsbers         p. 152              vindplaats van de grafsteen; in het gedeelte rechts achter

 

Opschrift grafsteen:

“Hier rust Herman Klumper geb. 28 April 1849 overl. 4 Nov. 1932 en zijne echtg.

Berendina E. Jansen geb. 21 Juli 1852 overl. 3 Jan. 1940”.

 

Herman werd geboren op 28 april 1849 in Zelhem en is overleden op 4 november 1932 in IJzevoorde gemeente Doetinchem¹), boerderij De Vinkenborg.

Zijn vader was: Hendrik Klumper, arbeider

Zijn moeder was: Janna Boenink.

 

Op 7 juni 1889 trouwt Herman in gemeente Ambt Doetinchem met:

Berendina Elisabeth Jansen, (Betje) zij werd geboren op 21 juli 1852 in de gemeente Ambt Doetinchem en is overleden op 3 januari 1940 in de gemeente Doetinchem, boerderij De Vinkenborg.

Herman is dan Boswachter.

Haar vader was Gerrit Jansen, landbouwer.

Haar moeder was Antonetta Wennink, landbouwster.

 

Hun kinderen;

Twee kinderen zijn dood geboren (1890 en 1893)

Gerrit Hendrik                                   1891-1972                  IJzevoorde-Doetinchem

Op 1 november 1918 te Ambt Doetinchem met;     Hermina Reinders      1893-1969

Gerrit is dan Landbouwer

(zij hebben in 1932 en 1940, drie kinderen, Betje, Herman en Jan)

Zij liggen beide begraven Begraafplaats Kommendijk, Doetinchem.

 

 

In de periode 1822-1832 besluit eigenaar N. Steengracht d’Oosterland, uit Den Haag, De Vinkenborg te slopen en 120 meter westwaarts, een nieuwe boerderij met dezelfde naam te bouwen. Het wordt een ruime boerenwoning met drie vertrekken, dezelfde die er nu nog staat.

De eerste bewoners zijn is de familie Jansen. Aan huis hebben ze een klompenmakerij en schapenhouderij. Het personeel bestaat dan ook uit een klompenmakers gezel en twee schaapherders. De pacht bedraagt dan ƒ 27,- per jaar.

Betje trouwt met Herman Klumper en zo doet de naam Klumper op De Vinkenborg zijn intrede.

Herman en Betje pachtten de boerderij ‘De Vinkenborg’.

 

Jr. mr. Steengracht van Duivenvoorde verkeert in 1911 in zo grote financiële nood dat hij zijn rentmeester niet meer kan betalen.²) Hij verkoopt dan ca. 190 hectare landbouwgrond en 5 boerenplaatsen: De Huet, De grote Holten, De kleine Holten, De Linzenhorst en De Vinkenborg.

Herman Klumper koopt De Vinkenborg voor ƒ 14.000,- met ruim 26 hectare grond.

Het heeft weinig gescheeld of De Vinkenborg en omliggende fraaie etsgronden waren gladgestreken voor woningbouw. In 1957, toen gemeentelijk alleen maar in termen van groei werd gedacht, was het hele gebied al op papier ingelijfd voor de stadsuitleg.

Gelukkig is het nooit zover gekomen. In januari 1979 werden de plannen officieel teruggedraaid.

 

 

 

 

¹)In 1920 zijn de gemeente Ambt Doetinchem en de gemeente Stad Doetinchem gefuseerd tot gemeente Doetinchem.

²)Zie ook bij Bernard Johan van Zadelhoff, Boerderij De Huet.

 

 

Bronnen: Drs. W.J.P. Coops: ‘Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem 1829-2011’. Sylvia Gijsbers: ‘Stad en Ambt, Stadsbegraafplaats 1829-1893, Ambtsbegraafplaats 1829-1967’. Rob Lureman, Jan Steijntjes en Gon Boekkooi; ‘’n Moment voor een Monument, tweede druk uitgave; Oudheidkundige Kring Deutekom te Doetinchem, juni 1985’.