Lammert Semmelink 1806-1877

 

Lammert Semmelink¹)                                  1806-1877                              Ambt

-Coops            p. –                              vak A graf 2

-Gijsbers         p. 184                         Vindplaats van de grafsteen rechts voor.

 

Opschrift op de grafsteen;

“Hier rust Dersken Rozegaar echtenoote van Lammert Semmelink geboren den 7 Januarij 1810. Overleden den 26 junij 1872 en Lammert Semmelink geboren den 12 September 1806 overleden Den 18 Mei 1877”.

 

Lammert Semmelink werd geboren op 12 september 1806 in de gemeente Ambt Doetinchem en is overleden op 18 mei 1877 in de gemeente Ambt Doetinchem.

Lammert was logementhouder?

Landbouwer, en diaken van de Hervormde gemeente te Doetinchem. (acte 28-11-1851)

 

Zijn vader was; Harmen Semmelink, landbouwer/klompenmaker. (1765-1820)

Zijn moeder was; Harmina Mellink, landbouwster. (1771-1835)

(Na het overlijden van haar echtgenoot, hertrouwt Harmina is op 25 juni 1822 te Ambt Doetinchem met Derk Jan Obelink (1754- ?). Hij was tapper en landbouwer)

 

Lammert is op 7 juni 1830 te Zelhem getrouwd met;

Dersken Rosegaar, van de Rozegaar te Halle. Zij werd geboren op 7 januari 1810 in Zelhem en is overleden op 26 juni 1872 in de gemeente Ambt Doetinchem.

Haar vader was; Jan Rosegaar

Haar moeder was: Grada Obelink, landbouwster.

Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren;

Harmina                                             1832-1837                  Ambt-Ambt

 

Jan                                                     1834-1902                  Ambt-Arnhem (landbouwer)

X Aletta Grietina Westerveld (1846-1911) te Ambt op 30 maart 1871.

 

Hermina                                             1836-1914                  Ambt-Stad

X Michel Wijnand Blom

 

Grada (Gerharda)                              1837-1847                  Ambt-Ambt

Herman                                              1839-1841                  Ambt-Ambt

Hendrika Willemina                           1843-1845                  Ambt-Ambt

 

Hendrika Willemina                           1846-1926                  Ambt-Avereest

X Willem Semmelink (logementhouder)

 

Willemina                                           1841-1893                  Ambt-Velswijk

X 24 maart 1870 te Ambt met Koenraad Masselink, landbouwer.

 

Gerhardus                                          1849-1849                  IJzevoorde-Halle

 

 

Grada (Gerharda)                              1850-1884                  IJzevoorde-Winkelshoek

X op 27 mei 1875 te Ambt Doetinchem met Gart Beeftink, landbouwer. Zij vestigen zich in 1875 in Zelhem.

 

Bernardus Diederik                            1853-1880                  Ambt-Ambt    (commissionair)

 

Op 21 jarige leeftijd krijgt Lammert in maart 1825, een schenking van zijn oom, Gerrit Jan Mellink (1765-1829), die kinderloos was.

Dit hield in “het door mij bewoond en in gebruik zijnde grond, Den Hartger”²), met als voorwaarde de betaling van 3000 gld. Hij krijgt scholing als hulp van zijn oom G.J. Mellink op de Hartger en na diens dood in 1829 wordt hij eigenaar-boer.

Na het huwelijk met Dersken Rosegaar in 1830 komen op de ijzeren haardplaat in ‘de Holtdorst’ hun voorletters LS en DR te staan, mét jaar.

Ook op de sluitsteen in de ronding boven de grote “end” deuren komt een jaartal “1843” en hun letters “LS” en “DR”.

 

 

 

¹)Lammert en zijn vrouw Dersken zijn naast hun zoon Bernardus Diederik (zie hieronder) begraven)

²)Het goed ‘Den Hartger’ was later en nu nog ‘De Holthorst’ in het buurtschap Heydenhoek gelegen in gemeente Ambt Doetinchem.

 

Bronnen; Drs. W.J.P. Coops: ‘Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem 1829-2011’. Sylvia Gijsbers: ‘Stad en Ambt, Stadsbegraafplaats 1829-1893, Ambtsbegraafplaats 1829-1967’; Jan Semmelink. “Herinneringen aan Ambt Doetinchem in de 19de eeuw, Kronyck nr. 17 1980.Gelders Archief, Arnhem, diverse aktes.